Zakończenie II edycji konkursu grantowego a także ustalenie daty i formularzy obowiązujących w III edycji – to główne tematy ostatniego w tym roku wspólnego spotkania Rady i Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Rada przyjęła Raport z przebiegu II edycji konkursu grantowego.

II edycję konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła 3 października 2007 r. Organizacje pozarządowe miały prawie miesiąc na składanie wniosków ( do 31 października 2007 r. do godz. 14.00.). W sumie do biura Fundacji wpłynęło 48 wniosków na łączną sumę 947 870,50 zł. Po analizie złożonych wniosków i konsultacjach z Radą Programową i Radą Fundacji, Zarząd na posiedzeniu 4 stycznia 2008 roku postanowił przyznać 28 grantów na łączną sumę 312 345,00 zł. Z przyznanego grantu zrezygnowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Akceptacja”, któremu Fundacja przyznała 13 000 zł. na program „Czas na hobby”.

W sumie więc, II edycja konkursu grantowego zamknęła się liczbami:

27 wniosków – 299 345 zł.

Organizacje z przyznanej kwoty wykorzystały 293 780, 13 zł.

Rada Fundacji ustaliła także kryteria konkursowe obowiązujące w III edycji konkursu grantowego , którą Fundacja uroczyście ogłosi podczas spotkania w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w najbliższy piątek, 19 grudnia 2008 r. Wówczas także, zainteresowani poznają wszystkie zasady, jakie będą obowiązywały w konkursie, łącznie z datą ogłoszenia edycji. Spotkanie jest otwarte, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Podczas spotkania członkowie Rady nie wybrali składu Rady Programowej III kadencji. Specjalne spotkanie poświęcone tej sprawie zaplanowano na styczeń.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 20 =

Post comment