Pierwsze posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka” w nowym składzie.

Rada Fundacji po raz pierwszy spotkała się z nowym Zarządem Fundacji na wspólnym posiedzeniu. Wysłuchała sprawozdania z prac Zarządu od początku kadencji (przypomnijmy, prace w Fundacji Zarząd w obecnym składzie rozpoczął na początku maja tego roku) wydała także opinie w sprawach dotyczących nowych inicjatyw Zarządu i bieżących rozliczeń grantów przyznanych w ramach II edycji konkursu grantowego.

Rada Fundacji pozytywnie zaopiniowała inicjatywę organizacji szkolenia dla płockich organizacji pozarządowych w zakresie promocji projektu i współpracy z mediami. Takie szkolenie Zarząd Fundacji planuje na wrzesień tego roku. Zainteresowani formularze zgłoszeniowe składać będą mogli w drugiej połowie sierpnia.

Na spotkaniu ustalono, że Zarząd Fundacji przygotuje propozycje zmian w regulaminach pracy wszystkich organów Fundacji. Wprowadzone zapisy mają usprawnić ich funkcjonowanie. Temu zagadnieniu, jak również sprawie przyznawania tytułów honorowych potencjalnym darczyńcom Fundacji, poświęcone ma być kolejne wspólne spotkanie Rady i Zarządu Fundacji.

Kolejne wspólne spotkanie Rady i Zarządu Fundacji odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 10 =

Post comment