Rada Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” po raz pierwszy spotkała się w nowym składzie.

Do grona Fundatorów , w którym od początku istnienia Fundacji pracują Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski, który jednocześnie jest Przewodniczącym Rady Fundatorów i Karol Marek Sęp -Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji w Basell Orlen Polyolefins , dołączył przedstawiciel PKN ORLEN – Marek Serafin- Członek Zarządu ds. Petrochemii w płockim koncernie. Podczas spotkania Radę Fundacji reprezentowała jej przewodnicząca- Dorota Chmiel ( BOP) a Zarząd- Iwona Tandecka- Prezes.

Podczas spotkania członkowie Rady Fundatorów przyjęli sprawozdanie Zarządu obejmujące okres styczeń – październik 2008, podjęli także trzy Uchwały wprowadzające zmiany w Statucie Fundacji i Regulaminach pracy Rady Fundatorów i Rady Fundacji. Wszystkie zmiany dotyczą częstotliwości i sposobu zwoływania posiedzeń poszczególnych organów Fundacji.

Spotkanie poświęcone było także dyskusji nad przyszłością Fundacji. W tej części członkowie Rady Fundatorów zobowiązali Zarząd do przedstawienia planów działań Fundacji na kolejny rok, planów promocji i pozyskania nowych darczyńców Fundacji. Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń 2009 r.

Posiedzenie odbyło się w poniedziałek 20 października w Urzędzie Miasta Płocka

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + dziesięć =

Post comment