Rada w nowym składzie osobowym i Zarząd Fundacji po raz pierwszy spotkali się na wspólnym posiedzeniu. Zmiany w Radzie nastąpiły na wniosek jednego z Fundatorów Fundacji – PKN ORLEN S.A

Waldemara Tuszewickiego i Agatę Zwolan, którzy pracowali na rzecz Fundacji praktycznie od początku jej powołania, zastąpili Beata Karpińska oraz Zbigniew Burżacki.

Nowi członkowie Rady są pracownikami Koncernu. Beata Karpińska pracuje w Biurze Prasowym PKN ORLEN S.A., Zbigniew Burżacki odpowiada za dział sponsoringu.

Podczas pierwszego spotkania Rady Fundacji nastąpiły także zmiany w jej organach. Członkowie Rady przegłosowali wygaśnięcie mandatu Sekretarza Rady Waldemara Tuszewickiego. Na to stanowisko jednogłośnie powołali Zbigniewa Burżackiego.

Spotkania Rady Fundacji i Zarządu zgodnie ze Statutem fundacji odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne. Tworzą ją przedstawiciele Fundatorów – Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 9 =

Post comment