PKN ORLEN S.A. wsparł Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” kwotą 150 000 zł!

Symboliczny czek na rzecz Fundacji podczas uroczystego podsumowania II edycji konkursu grantowego w imieniu Fundatora przekazała Zarządowi Fundacji Pani Agata Zwolan, Zastępca Dyrektora Biura Public Relations PKN ORLEN S.A. Pieniądze zostały przekazane na cele statutowe Fundacji. PKN ORLEN jest z Płockiem związany szczególnymi więzami, a Fundacja jest doskonałym przykładem dobrej współpracy z miastem- mówiła podczas uroczystości Agata Zwolan.

Spotkanie poświęcone podsumowaniu II edycji konkursu grantowego zgromadziło w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” oraz przedstawicieli płockich organizacji pozarządowych. Fundacja oparta jest na partnerstwie publiczno-prywatnym i to dzięki swoistemu trójporozumieniu między PKN Orlen, spółką Basell Orlen Polyolefins i miastem dziś możemy gościć beneficjentów kolejnej edycji konkursu grantowego. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze niejedno uroczyste podsumowanie dorocznej działalności – mówił Prezydent Płocka Mirosław Milewski. Przystąpiliśmy do grona Fundatorów Fundacji, bo dla naszej Firmy odpowiedzialność za miasto, w którym pracujemy i za naszych pracowników, którzy w większości są jego mieszkańcami, jest bardzo ważna- mówił, apelując jednocześnie do płockich przedsiębiorców o przystąpienie do grona darczyńców, Karol Marek Sęp, Wiceprezes Basell ORLEN Polyolefins.

A II edycję konkursu grantowego niewątpliwie zaliczyć można do udanych. Dzięki grantom płockie organizacje pozarządowe zrealizowały 27 projektów na kwotę 293 780 ,13 zł ! Podczas uroczystości efekty swojej pracy na specjalnych wystawach prezentowały: Fundacja Odnowy Zabytków Płocka Imienia Bolesława Krzywoustego, Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki, Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego, Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, Polski Czerwony Krzyż, Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury. Na scenie wystąpili także inni beneficjenci- Klub Sportowy FALCON z pokazem tańca latynoamerykańskiego, z koncertem kolęd chór Pueri Cantores Plocenses a także Zespół Smyczkowy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku.

Podczas spotkania Zarząd Fundacji ogłosił także zasady III edycji konkursu grantowego, który rusza już 1 stycznia. Organizacje mają miesiąc na składanie wniosków -do 30 stycznia 2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowaliśmy na początek marca. Formularze ze strony internetowej Fundacji organizacje będą mogły pobrać już na początku stycznia. W III edycji konkursu grantowego Fundacja postawiła na promocję projektów partnerskich. Organizacje realizujące projekt w partnerstwie będą mogły starać się o grant w wysokości 25 000 zł., maksymalna kwota dofinansowania projektów indywidualnych to 15 000 zł. Niezmienne pozostaje kryterium wkładu własnego, a więc minimum 20% całości budżetu.

Niezmienione pozostaje także kryterium główne, a więc projekty muszą wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka.

Liczymy na nowe, ciekawe pomysły!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwadzieścia − 9 =

Post comment