Fundusz Grantowy dla Płocka od 20 lat wspiera Płocczan. Jeśli dostrzegasz i doceniasz nasze działania oddaj swój głos na Fundację w Plebiscycie z Tumskiego Wzgórza!!!! Szczegółowe informacje znajdują się w Tygodniku Płockim pod linkiem: https://tp.com.pl/artykul/kapitula-plebiscytu/1400248

Jubileusz 20-lecia Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Płocki model współpracy, jest przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA, a nawet w Chinach. Fundusz Grantowy został uznany za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu tj. w okresie gospodarki wolnorynkowej w latach 1989-2019. Fundacja została także umieszczona w wyjątkowym raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15 wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs). Fundacja” jest pionierską inicjatywą w skali całej Polski powołaną do życia przez Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. przy współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Dzięki zaangażowaniu Fundatorów, wspiera finansowo oddolne inicjatywy płocczan, przyczyniające się do poprawy życia mieszkańców miasta w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, edukacji, zdrowia przez opiekę społeczną i kulturę.  Środki finansowe z Funduszu Grantowego pomogły zrealizować 440 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 6,2 mln zł. Celem konkursów grantowych, przyznawanych od 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Nominowana:  Prezes Zarządu Fundacji – Justyna Pesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + piętnaście =

Post comment