Podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka to jeden ze statutowych celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Stąd wsparcie finansowe projektu „Deltaklub „U Koryfeusza” grupa humanistyczna – pozaszkolne zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej humanistycznie młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”. Projekt realizuje Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty razem z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Deltaklub w Płocku istnieje od 2005 r. Do tej pory jednak z dodatkowych zajęć korzystali najzdolniejsci matematycy, fizycy i chemicy. W kwietniu, dzięki pieniądzom Fundacji, ruszyła grupa historyczna i polonistyczna. W sumie na zajęcia uczęszcza tu 24 uczniów z ostatnich klas płockich gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzą je pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, historycy z Muzeum Mazowieckiego i wybrani nauczyciele. Do wakacji planujemy jeszcze dwa spotkania- mówi koordynator projektu Anna Stachowicz.

W ramach projektu uczniowie w piątek ( 06.06.08) pojechali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzili Zamek Królewski, gdzie uczestniczyli w warsztatach poświęconych klasycyzmowi, byli też w Muzeum Literatury. Kolejna wycieczka naukowa planowana jest na jesień.

Zajęcia pozalekcyjne uzdolnionym humanistom pomóc mają w osiągnięciu sukcesów w olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego i historii. Płock w ostatnich latach nie odnotował tu znaczących sukcesów. W latach 2003 – 07 w czołowych płockich liceach w Olimpiadach Historycznych brało udział zaledwie 2 % uczniów, w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego tylko 1%. W Olimpiadzie Historycznej sukcesy odnieśli tylko uczniowie LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego i Władysława Jagiełły ( laureaci, finaliści), na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego najlepsi płocczanie dochodzili tylko do etapu okręgowego.

Projekt „Deltaklub „U Koryfeusza” grupa humanistyczna – pozaszkolne zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej humanistycznie młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 15 800 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pięć × 1 =

Post comment