Obchody odbędą się w najbliższy piątek 25 września w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku. Rozpoczną się o godzinie 12.00. Jednym z punktów Srebrnego Jubileuszu będzie uhonorowanie osób zasłużonych.

W programie również koncert jubileuszowy, promocja antologii „Srebrny Rejs” oraz wernisaż malarstwa ” Pędzlem czasu po Mazowszu” ( zdjęcia w galerii).

Poniżej zarys historii Stowarzyszenia przygotowany przez Krystynę Olędrzyńską – Prezesa Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

S R E B R N Y J U B I L E U S Z
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY W PŁOCKU

18 LIPCA 1984 r. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (RSTK) w Płocku uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Wydziale Administracyjno – Prawnym Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.
13 SIERPNIA 2001 r. zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, Sąd Gospodarczy w Warszawie – XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury do rejestru Stowarzyszeń.
W 2009 r. Stowarzyszenie obchodzi 25 – lecie swej działalności.

Obecnie liczy 48 członków, którzy pracują w trzech sekcjach: literackiej, plastycznej i muzycznej doskonaląc swój twórczy warsztat.

OSIĄGNIĘCIA

1. Działalność wydawnicza
Wydano cztery almanachy – Słowem malowane… (1994), Wierszolandię (1996), Szelestem (2003), Wzrastanie (2006) oraz kilkanaście tomików indywidualnych. Członkowie Stowarzyszenia drukowali swoje utwory w wielu wydawnictwach zbiorowych i prasie. Ponadto wydano 2000 kompletów pocztówek Płock i 1000 kompletów pocztówek Cztery pory roku w sierpeckim skansenie.

2. Plenery malarskie i wystawy
Dotychczas zorganizowano 12 Ogólnopolskich Plenerów Malarskich:
sześć w Płocku (1994, 1996, 2001, 2004, 2006, 2008)
jeden w Miałkówku (1995)
cztery w sierpeckim skansenie (1997-lato, 1998-jesień, 1999- wiosna, 2000-zima)
jeden w Łącku (2003)
Oprócz 12 wystaw poplenerowych zorganizowano ponad sto wystaw czasowych w Płocku, Sierpcu, Żychlinie, Gostyninie, Sannikach itp.
Od 9 lutego 2000 r. prowadzimy Galerię Jednego Obrazu w sali operacyjnej Banku PKO BP w Płocku. Posiadamy również ekspozycję stałą, z czasową wymianą obrazów, w Domu Broniewskiego oraz w Księgarni Literackiej w Płocku.

3. Spotkania z poezją i muzyką w kawiarence literackiej Pod Dębem
Inauguracyjne spotkanie, zainicjowane przez Barbarę Ciszyńską, odbyło się 12 września 1996 r. w Domu Broniewskiego. Odtąd prowadzimy je nieprzerwanie w każdy pierwszy czwartek miesiąca już trzynasty rok. Odbyło się ponad sto pięćdziesiąt spotkań. Swoja poezję prezentują twórcy z Płocka, regionu i kraju. Oprawę muzyczną najczęściej zapewniają zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku oraz płoccy muzycy. Podczas spotkań swoje wiersze prezentuje również publiczność. Tutaj odbywają się turnieje jednego wiersza oraz towarzyszące wystawy malarskie. Jednorazowo gościmy około czterdziestu miłośników kultury.

4. Upowszechnianie poezji Władysława Broniewskiego
W latach 1997 – 2002 odbyło się sześć edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Władysława Borniewskiego. Konkurs, dla dorosłych, przebiegał wieloetapowo i kończył się uroczyście Koncertem Laureatów w Teatrze Płockim lub w Domu Darmstadt. Eliminacje kolejnych etapów odbywały się zawsze w Izbie Pamięci Władysława Broniewskiego.
W roku 2007 zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Poetycki Broniewski dzisiaj we współpracy z prezesami Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Marianem Choczyńskim i Stanisławem Nisztorem. Na konkurs wpłynęło ponad dwieście wierszy z całego kraju. W uroczystym finale wzięła udział córka poety – Maria Pijanowska. Wydaliśmy też tomik pokonkursowy.

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich dokonań i radosnych chwil, które razem przeżyliśmy. Tysiące dni pozostaną w kronikach jako suche fakty, a we wspomnieniach jako nawiązane przyjaźnie i wspólne tworzenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali – życzliwym ludziom, przyjaciołom oraz instytucjom jak: Urząd Miasta Płocka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundusz Grantowy dla Płocka, Spółdzielczy Dom Kultury, Książnicę Płocką oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – Dom Darmstadt. Tylko wspólne starania mogą wieńczyć dzieło.

Krystyna Olędrzyńska
prezes Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedemnaście − szesnaście =

Post comment