Projekt PODRÓŻE DO WIEDZY „NIEPEŁNOSPRAWNI MOGĄ CIĘ ZARAZIĆ, ALE TYLKO RADOŚCIĄ” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób z niepełnosprawnościami. Wiedza społeczeństwa o osobach niepełnosprawnych jest ciągle zbyt mała, a utrzymujące się negatywne postawy wobec osób z dysfunkcjami sprzyjają tendencjom izolacyjnym i marginalizującym. Istnieje ogromna potrzeba edukacji na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwijanie kompetencji społecznych, które będą ułatwiały nawiązywanie kontaktów międzyludzkich i przeciwdziałały biernej i wycofanej postawie życiowej przez osoby niepełnosprawne.

Projekt zakłada aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami w wir życia na różnorodnych płaszczyznach (wyjazdy, zwiedzanie muzeów itp.), tuż obok pełnosprawnych rówieśników, próbując tym samym obydwu stronom interakcji uświadomić, że wzajemne współdziałanie może być budującym i ciekawym doświadczeniem dla wszystkich.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu: Podróże do wiedzy „Niepełnosprawni mogą Cię zarazić, ale tylko radością” jest Uczniowski Klub Sportowy Lasotczak. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach IX edycji konkursu grantowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwadzieścia − 7 =

Post comment