Ideą szkolenia organizowanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” było wzmocnienie płockich organizacji pozarządowych i przełamanie barier w kontaktach na linii społecznicy – lokalne media.

Szkolenie podzielone było na dwie części- teoretyczną i praktyczną. Ponad stu przedstawicieli płockich organizacji pozarządowych wysłuchało wykładów poświęconych promocji i PR. Dr Wiesław Koński (Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku) przybliżył słuchaczom podstawy prawa prasowego, a dr Radosław Knap ( również SWPW) przekonywał, że w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest dbanie o własną tożsamość i budowę wizerunku. Wstępem do części praktycznej był wykład Bożeny Cichockiej ( specjalista ds. PR w ORLEN Transport S.A.) poświęcony sposobom budowania dobrych relacji z mediami.

Część praktyczną rozpoczął wykład Huberta Woźniaka ( dziennikarz Gazety Wyborczej). – Nie obrażajcie się na nas, jeśli obiecany tekst nie wyjdzie w najbliższym numerze gazety- mówił do społeczników. To nie musi być oznaka naszej złej woli lub lekceważenia waszej pracy, czasem wypada z druku z przyczyn od nas niezależnych. Kontaktujcie się z nami regularnie, informujcie o swojej pracy, a na pewno nie pozostanie to bez echa- przekonywał Hubert Woźniak.

Szkolenie zamknęły warsztaty prowadzone przez płockich dziennikarzy. Uczestnicy sami wybrali grupy, w których chcą pracować.

Warsztaty – Telewizja

Tematyka zajęć skupiała się wokół zasad kontaktów z dziennikarzami, udzielania wywiadów, udziału w dyskusjach. Uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki związane między innymi z taktyką postępowania w sytuacjach kryzysowych( sposobów wypowiadania się przed kamerą). Podczas zajęć uczestnicy na podstawie otrzymanych informacji przygotowywali szkic informacji telewizyjnej. Zajęcia polegały na praktycznym poznaniu nowoczesnych reguł komunikowania się i lepszego kreowania publicznego wizerunku organizacji pozarządowych. Magdalena Walewska – Randak ( Tele- Top)

Warsztaty – Radio

Zajęcia rozpoczęłam od przedstawienia zasad, na jakich może odbywać się współpraca pomiedzy radiem a organizacjami pozarządowymi. Ustaliliśmy, kiedy i o jakich wydarzeniach należy informować. Jaką drogą kontaktować się z przedstawicielami redakcji i jakie elementy musi zawierać informacja wysyłana do redakcji, a także jak należy przygotować się do wypowiedzi przed mikrofonem. Drugą część spotkania poświęciliśmy na przygotowanie kilku przykładowych komunikatów i podjęliśmy próbę stworzenia z nich informacji na użytek radia. Katarzyna Piórkowska ( Radio Dla Ciebie)

Warsztaty – Prasa

Podczas szkolenia „Wyjdź przed szereg – opowiedz o sobie” prowadziłam warsztaty z organizacjami, które zainteresowane były nawiązaniem kontaktów z prasą. W kilku punktach nakreśliłam uczestnikom podstawy współpracy z dziennikarzami, posiłkując się wymyślonym stowarzyszeniu modelowym, co lepiej obrazowało uczestnikom poruszane zagadnienia. Położyłam głównie nacisk na takie kwestie jak:
– jak nawiązać i jak utrzymywać kontakty z prasą?
– jakie informacje dostarczać dziennikarzom ?
– róznica między informacją prasową a materiałem promocyjnym?
– czym jest patronat medialny i kiedy go wykorzystywać?
Przede wszystkim warsztaty zdominowała jednak dyskusja. Członkowie stowarzyszeń opowiadami o swoich dotytchczasowtych, nienajlepszych doświadczeniach z mediami. Często też nie wiedzieli, w jaki sposób mogą zaprezentować się w prasie, wykorzystując swoją działalność, by różnego rodzaju materiały pojawiały się w gazetach. Stowarzyszenia narzekały również na brak funduszy na interent czy też telefon, co znacznie utrudnia im kontaktowanie się z mediami. Ustaliliśmy wspólnie, że w gazetach powinny powstawać stałe rubryki, poświęcone w całości sprawom związanym ze stowarzyszeniami, a przy okazji ważnymi dla czytelników
Warszaty z pewnoscią były potrzebne, by przekonać uczestników, że dziennikarze nie omijają stowarzyszeń. Jednak aby na łamach gazet pojawiały się o nich artykuły, członkowie stowarzyszeń muszą być bardziej aktywni, wychodzić z inicjatywą i nawiązywać osobiście kontakty z redakcjami. Blanka Stanuszkiewicz- Cegłowska ( Tygodnik Płocki)

Materiały szkoleniowe
1. Dr Radosław Knap – Dlaczego warto się promować?
2. Bożena Cichocka – Materiały z modułu Media Relations

Szkolenie zorganizowała Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Zajęcia odbyły się w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Za pomoc w rekrutacji na szkolenie Fundacja dziękuje Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Urzędzie Miasta Płocka.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 2 =

Post comment