W dniu wczorajszym, 15 grudnia odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Programowej Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Spotkanie w całości poświęcone było ocenie wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu grantowego: X edycji dla organizacji pozarządowych oraz IV edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.

Rada Programowa XIII kadencji powołana została uchwałą Rady Fundacji nr 15/2020 z dnia 07.12.2020 r. w następującym składzie:

 1. Joanna Kaczmarska – Przewodnicząca
 2. Leszek Brzeski
 3. Robert Czwartek
 4. Jacek Karolak
 5. Artur Kras
 6. Sylwia Krawiec
 7. Piotr Lisocki
 8. Radosław Malinowski
 9. Tomasz Marzec
 10. Tomasz Miecznik
 11. Adam Mieczykowski
 12. Renata Nych
 13. Ewa Pietrzak
 14. Mariusz Pogonowski
 15. Agnieszka Zalech

Przyjęte przez Radę Programową rekomendacje wniosków, które przeszły wcześniej weryfikację formalną realizowaną przez Zarząd Fundacji, zgodnie z regulaminem konkursu zostaną przekazane Radzie Fundacji, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu w dniu 21 grudnia 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + dziewiętnaście =

Post comment