W dniu 26 maja odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Spotkanie w całości poświęcone było ocenie wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu grantowego pn. „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”.

Przyjęte przez Radę Programową rekomendacje wniosków, które przeszły wcześniej weryfikację formalną realizowaną przez Zarząd Fundacji, zgodnie z regulaminem konkursu zostaną przekazane Radzie Fundacji, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu w dniu 14 czerwca 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwadzieścia − jedenaście =

Post comment