W miniony piątek, 16 listopada odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Programowej Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Spotkanie w całości poświęcone było ocenie wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz III edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.

Rada Programowa XII kadencji powołana została uchwałą Rady Fundacji nr 9/2018 z dnia 07.11.2018 r. w następującym składzie:
1. Kazimierz Waluch – przewodniczący
2. Edyta Głowacka
3. Jacek Karolak
4. Joanna Ewa Koprowicz
5. Artur Kras
6. Sylwia Krawiec
7. Jacek Kruszewski
8. Radosław Malinowski
9. Tomasz Miecznik
10. Ewa Pietrzak
11. Mariusz Pogonowski

Przyjęte przez Radę Programową rekomendacje wniosków, które przeszły wcześniej weryfikację formalną realizowaną przez Zarząd Fundacji, zgodnie z regulaminem konkursu zostaną przekazane Radzie Fundacji, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 23 listopada 2018 r.

 

  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jeden × 3 =

Post comment