Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” poszukuje kandydata/kandydatki do pracy metodą pedagogiki podwórkowej z dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie.

Ogłoszenie

Poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko
Streetworker – praca metodą pedagogiki podwórkowej

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” poszukuje kandydata/kandydatki do pracy metodą pedagogiki podwórkowej z dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie.

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

1. wykształcenia wyższego: preferowany kierunek to pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, lub na dowolnym kierunku, uzupełnionego studiami podyplomowymi / kursami w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, lub wykształcenia co najmniej średniego i udokumentowanego minimum 3- letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną

2. umiejętności interpersonalnych

3. stabilności emocjonalnej

4. odporności na stres

5. dyspozycyjności

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, współpracy z organizacjami pozarządowymi pracującymi w tym obszarze i/lub ukończony kurs pedagogiki podwórkowej.

Dokumenty aplikacyjne: CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: koordynator@plock.eu do 22 stycznia 2016 r.

Ten etap rekrutacji prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Rekrutacja prowadzona będzie w trzech etapach:

I. etap: nadsyłanie aplikacji

II. etap: rozmowa kwalifikacyjna

III. etap: szkolenie wewnętrzne z elementami pracy w terenie

W wyniku rekrutacji na stanowisku streetworkera zatrudniona zostanie jedna osoba. Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie w projekcie realizowanym do 31 grudnia 2016 r.

Charakter oferowanej pracy:

Streetworker pracować będzie w środowisku dzieci i młodzieży w Płocku w wymiarze średnio 70 godz. w miesiącu. Praca polegać będzie na nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z 8 osobową grupą, przygotowaniu planu pracy, organizacji zajęć z podopiecznymi, współpracy z lokalnymi instytucjami wsparcia oraz z rodzinami dzieci, środowiskiem szkolnym w celu zrealizowania założeń projektu. Streetworker wyposażony będzie w środki finansowe na organizację zajęć i poczęstunek dla dzieci. Gwarantujemy wsparcie merytoryczne, superwizyjne oraz pomoc związaną z realizacją zajęć z dziećmi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa × 1 =

Post comment