na warszawskiej Pradze- zdjęcie z archiwum GPAS

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza nabór chętnych do pracy z dziećmi metodą pedagogiki podwórkowej. Gwarantujemy szkolenie, zatrudnienie, stały nadzór merytoryczny oraz fundusze na animację zajęć z dziećmi. Rekrutacja trwa do 15 listopada.

Dokumenty- CV ze zdjęciem, a także list motywacyjny- przyjmujemy tylko drogą elektroniczną, przesłane na adres koordynator@plock.eu. Szkolenie, prowadzone przez czynnych streetworkerów ze Stowarzyszenia GPAS pracującego na warszawskiej Pradze Północ od kilkunastu już lat, odbędzie się na początku grudnia.

Projekt, związany z inicjacją w Płocku podwórkowych zajęć z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, narodził się w gronie Fundatorów Fundacji. Nie jest też pierwszym, który kierujemy do najmłodszych płocczan. Najpierw zainicjowaliśmy konkursy na organizację atrakcyjnych i bezpiecznych wakacji oraz ferii. Praktyka pokazała nam jednak, że choć zainteresowanie rodziców uatrakcyjnieniem czasu swoim pociechom jest ogromne, to jest też dużo dzieci, których rodzice nie przyprowadzą i nie zapiszą na żadne zajęcia. Uznaliśmy więc, że to my musimy do nich wyjść, a ponieważ miejscem, w którym najlepiej się czują jest ich osiedle i ich ulica, dobrze by zainicjować w Płocku projekt związany ze streetworkingiem.

– Zależy nam na tym, by otworzyć drzwi do innego spojrzenia na życie dzieciom, które nie z własnej winy są takich możliwości pozbawione- mówi Iwona Tandecka, prezes zarządu Fundacji. Chcemy bezcelowe snucie się po osiedlach zamienić w twórcze i atrakcyjne zajęcia, które dodatkowo pokażą, że można żyć inaczej i osiągnąć więcej, niż się wszystkim wokół wydaje. Nasze działania nie są po to, by dzieci z ulicy wyrywać, ale po to, by kiedyś same znalazły dla siebie miejsce poza nią.

Projekt, który inicjujemy ma dwa zadania. Pierwsze to przygotować profesjonalną kadrę, która zainicjuje zajęcia streetworkerskie na płockich ulicach. Drugie polega na zebraniu dwóch grup dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, które bezpiecznie, atrakcyjnie i twórczo spędzać będą czas z pedagogiem na swojej ulicy. Szkolenia zaplanowaliśmy na początek grudnia, rekrutacja dzieci i pierwsze zajęcia rozpoczną się wczesną wiosną

Projekt „Inicjacja działań związanych ze streetworkingiem w Płocku, realizacja środowiskowych zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w formie pracy animatorów podwórkowych” współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Płock oraz darowizn PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rekrutacji- wymagania

Ogłoszenie

Poszukujemy do pracy kandydatów na stanowisko „streetworker”
– praca terenowa z dziećmi

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” poszukuje kandydatów do pracy metodą pedagogów podwórkowych z dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Inicjacja działań związanych ze streetworkingiem w Płocku, realizacja środowiskowych zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w formie pracy animatorów podwórkowych” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Płock

Od kandydatów oczekujemy:

Wykształcenia zgodnego z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011, czyli:

– wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnionego studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej

lub

– wykształcenia co najmniej średniego i udokumentowanego co najmniej 3- letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.

umiejętności interpersonalnych
stabilności emocjonalnej
odporności na stres
dyspozycyjności

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub współpracy z organizacjami pozarządowymi pracującymi w tym obszarze.

Pozostałe kwalifikacje zgodne z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 26 i 27 Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r.

Rekrutacja prowadzona będzie tylko elektronicznie, dokumenty aplikacyjne- CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: koordynator@plock.eu do 15 listopada 2013 r.

Rekrutacja prowadzona będzie dwustopniowo.

I etap: spośród wszystkich aplikacji wybierzemy 10. Potencjalnych kandydatów zaprosimy na bezpłatne szkolenie, jakie odbędzie się w dniach 2-5 grudnia 2013 r.( 30 godz.).

II etap: zatrudnimy na umowę o pracę w okresie luty- grudzień 2014 r. na stanowisku wychowawca dwie osoby, które ukończą szkolenie i otrzymają najwyższą ocenę w procesie weryfikacji kandydatów. ( Istnieje możliwość przedłużenia umowy o pracę). Pozostałe, wybrane osoby, otrzymają ofertę współpracy w charakterze wolontariuszy.

Charakter oferowanej pracy:

Streetworker pracować będzie w środowisku dzieci i młodzieży w Płocku w wymiarze pracy 70 godz. w miesiącu. Praca polegać będzie na nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z dziećmi, stworzeniu docelowej grupy terapeutycznej, organizacji zajęć z podopiecznymi, współpracy z rodzinami dzieci, środowiskiem szkolnym.

Streetworker wyposażony będzie w środki finansowe na organizację zajęć i dożywianie dzieci.
Gwarantujemy stałe wsparcie merytoryczne oraz wszelką pomoc związaną z realizacją zajęć z dziećmi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzy × dwa =

Post comment