Dobre inicjatywy należy kontynuować- z takiego założenia wyszli Fundatorzy Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” i postanowili po raz drugi ogłosić konkurs grantowy na organizację różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego dzieciom i młodzieży, którzy po zakończeniu nauki nie będą mieli możliwości wyjechać na obozy i kolonie. Ogłaszamy więc konkurs grantowy „Wakacje 2013 w Płocku na wesoło”.

Budżet konkursu to 60 000 zł. Składa się z darowizn przekazanych Fundacji przez jej Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Maksymalna kwota grantu, o jaki mogą się starać beneficjenci natomiast to 15 000 zł. Czekamy na projekty atrakcyjne dla dzieci i bezpieczne, takie, które będą miały widoczne walory edukacyjne – będą stwarzać okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijać talenty oraz pozwolą nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia. Wakacyjne atrakcje finansowane przez Fundację będą dla dzieci także bezpłatne. Konstruując budżet wniosku należy pamiętać, iż nie można pobierać żadnych opłat od uczestników projektu. W trosce o bezpieczeństwo należy także zabezpieczyć ubezpieczenie dzieciom i zgłosić placówkę do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. W konkursie nie finansujemy wyjazdów wakacyjnych poza Płock. Preferujemy także projekty skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, wychodzące poza krąg podopiecznych danej organizacji.

W konkursie startować mogą wszystkie płockie organizacje pozarządowe, o ile działania zaproponowane we wniosku są oczywiście zgodne z ich statutem. Projekty Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” przyjmuje do 22 maja. Powinny być złożone w dwóch egzemplarzach papierowych oraz na płycie razem z niezbędnymi załącznikami. Lista załączników, jak i formularze konkursowe dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Wakacje w Płocku na wesoło”. Ogłoszenie listy beneficjentów Fundacja planuje na 20 czerwca.

W pierwszej edycji projektu „Wakacje 2012 w Płocku na wesoło” Fundacja dofinansowała kwotą blisko 52 tys. zł realizację pięciu projektów. Z atrakcji zaproponowanych przez naszych beneficjentów skorzystało ponad 230 dzieci. Sfinansowaliśmy organizację półkolonii w Zoo, wakacji z piłką ręczną, w Latającym Kufrze na Podolszycach Południe, warsztaty taneczne na koniec wakacji i zajęcia hipoterapii i jazdy konnej na Radziwiu. Pełen raport z realizacji projektów znajduje się również na stronie internetowej Fundacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa + 5 =

Post comment