Stowarzyszenie Edukacyjno- Artystyczne Oto Ja rozpoczyna realizację projektu „OTO ONI – program edukacji społecznej i kulturalnej, kształtujący pozytywny obraz Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie”. Projekt w IV edycji konkursu grantowego otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 400 zł. Pieniądze przyznaliśmy na organizację pleneru, wyjazdów studyjnych, wystaw i warsztatów oraz wydruk katalogu opracowanego przez uczestników projektu.

Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację – mówi Radosław Łabarzewski wiceprezes Stowarzyszenia. Szukamy młodzieży otwartej, która właśnie zaczyna klarować swoje zainteresowania i interesuje się sztuką – dodaje. W piątek odbędzie się pierwsze spotkanie z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. To młodzież skupiona wokół Stowarzyszenia, ale jesteśmy otwarci i czekamy również na nowe osoby– dodaje Łabarzewski. Docelowo, Stowarzyszenie chce stworzyć dwie grupy liczące w sumie około 30 osób. Razem z nimi, na przełomie miesiąca, wyjadą na plener do Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Zajęcia poprowadzą artyści profesjonalni związani z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Wezmą w nich udział także niepełnosprawni intelektualnie artyści, na co dzień mieszkańcy DPS-u, związani z art brut. Bo jedną z idei, jaka nam przyświecała w momencie tworzenia projektu była możliwość integracji obu tych środowisk: młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie- mówi Łabarzewski. Z badań bowiem przeprowadzonych w 2009 r. przez Instytut Badawczy SMG/KRC Millward Brown na zlecenie Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska wynika, że – choć Polacy wykazują – przynajmniej na poziomie deklaratywnym – coraz bardziej przychylny stosunek do osób niepełnosprawnych – najmniej akceptowane są osoby z problemami intelektualnymi.

Plener nie będzie jedyną okazją do spotkania i bezpośrednich kontaktów. Młodzież dodatkowo odwiedzi niepełnosprawnych intelektualnie artystów podczas dwóch wyjazdów studyjnych do Brwilna i Słupna. EfekteOm projektu będą wystawy poplenerowe oraz katalog. Całość działań zakończy 3 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Hollybrut – otwarty pokaz filmów o artystach art brut z Polski i z zagranicy, na którym przedstawione zostaną osiągnięcia młodzieżowych grup badawczych oraz wnioski z realizacji projektu.

W IV edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 229 343 zł realizację 22 projektów. Na budżet konkursu złożyły się darowizny Fundatorów – PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz darowizna Złotego Darczyńcy Fundacji Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 7 =

Post comment