Członkowie Rady Fundatorów Fundacji, wybrali spośród swego grona Przewodniczącego, którym został Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Wybór nowego szefa najwyższych władz w strukturach Fundacji nastąpił na pierwszym w tym roku spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 28 marca.

Kandydaturę Andrzeja Nowakowskiego na Przewodniczącego Rady zgłosił Marek Serafin Członek Zarządu PKN ORLEN, który jest przedstawicielem koncernu, jako jednego z założycieli Fundacji. Propozycja została zaakceptowana przez Wiceprezesa firmy Basell Orlen Polyolefins Karola Marka Sępa, który reprezentuje we władzach Fundacji trzeciego z fundatorów.

Na posiedzeniu zapadły także decyzje dotyczące składu Rady Fundacji, w której zasiada po dwóch reprezentantów założycieli. Z jej składu odwołano poprzednich przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka. W ich miejsce zostali powołani – Cezary Lewandowski i Roman Siemiątkowski.

Nowo wybrany na Przewodniczącego Rady Fundatorów, Prezydent Andrzej Nowakowski podczas spotkania powiedział – Fundacja jest projektem pionierskim na skalę nie tylko Polski, ale i europejską. Inni biorą z nas przykład i czerpią z naszych doświadczeń. Ponieważ jest to innowacyjne partnerstwo trójstronne, nie ulega wątpliwości, że wymaga współpracy każdej ze stron. Moją ogromną wolą jest wspieranie Fundacji w każdy możliwy sposób.

Przypomnijmy, że Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” została utworzona w 2005 r. przez Miasto Płock, PKN Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Członkowie Rady Fundatorów oraz Rady Fundacji i Zarządu wypełniają swoje role społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwadzieścia − czternaście =

Post comment