W ramach Projektu Edukacyjnego Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Niestacjonarnej odbyły się zajęcia warsztatowych z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych skierowanych do młodzieży z klas VII i VIII oraz gimnazjum dla 120 osób (11 grup), w ramach 220-godzinnych (po 20 godzin na grupę).

Projekt zakładał poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), a przede wszystkim zainteresowanie młodzieży kształceniem w kierunkach, w których szanse na zdobycie dobrej pracy oraz rozwój kariery zawodowej są bardzo duże. Są to przede wszystkim kierunki techniczne, inżynierskie, ale także medycyna i kierunki pokrewne.

Pomysłodawcą i realizatorem „Projektu Edukacyjnego Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Niestacjonarnej” jest Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach IX edycji konkursu grantowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzy − jeden =

Post comment