Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” podpisała już większość umów z beneficjentami V edycji konkursu grantowego. Zaraz po tym, do zwycięzców konkursu trafiły też pierwsze pieniądze na realizację projektów.

Umowa Nr 1 trafiła do Towarzystwa Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, które w ramach projektu 1 czerwca zaprosi wszystkie niepełnosprawne dzieci z Płocka do Zoo, na płocką edycję ogólnoświatowej imprezy „Wieczór marzeń w Zoo”. Kolejna Umowa to Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami i program opieki nad bezdomnymi psami i kotami w naszym mieście. W sumie podpisaliśmy już 16 umów, na konta beneficjentów konkursu przelaliśmy także 91 600 zł. Kolejne dwie Umowy- z Integracyjnym Klubem Tenisa oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses podpiszemy w poniedziałek, 13 lutego. Towarzystwo Naukowe Płockie, z uwagi na wstrzymanie dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprosiło o przełożenie terminu podpisania umowy na miesiąc kwiecień. Natomiast Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tańca IMPRESJA zaproponowało zmianę w kosztorysie projektu, która wymaga decyzji zarządu.

Z przyznanego grantu w V edycji konkursu zrezygnowały trzy organizacje: MON-POL Płock (1 600 zł), Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jestem” (5 400 zł) oraz Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka St. Małachowskiego (10 819 zł).

V edycję konkursu grantowego Fundacja rozstrzygnęła 16 stycznia. Fundatorzy Fundacji wraz z przedstawicielką Złotego Darczyńcy edycji Levi Strauss Foundation wręczyli 23 beneficjentom symboliczne czeki ogólnej wartości 266 509 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + dziesięć =

Post comment