Dokładnie 455 godzin rehabilitacji… Tyle udało się zorganizować dzięki grantowi, jaki Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex pozyskało w ramach III edycji konkursu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Zajęcia rozpoczęły się w marcu. Dwóch terapeutów dojeżdżało do domów 29 podopiecznych Stowarzyszenia – 20 kobiet i 9 mężczyzn. Projekt właśnie się zakończył i Stowarzyszenie złożyło rozliczenie z przyznanego grantu.

Dzięki realizacji tego projektu ludzie chorzy na stwardnienie rozsiane poczuli pewną więź ze społeczeństwem. Zrozumieli, że nie są odosobnieni i niepotrzebni – pisze w raporcie końcowym z realizacji projektu Teresa Zonenberg, prezes Stowarzyszenia. Podczas godzinnej wizyty w domu chorego, rehabilitant pracował nie tylko z nim, ale także z jego rodziną. Udzielał rad i wskazówek , jak ćwiczyć z podopiecznym w ciągu tygodnia. Do takiej formy terapii kwalifikowani byli ci chorzy, którzy ze względu na trudności komunikacyjne, bądź stan zdrowia, nie mogli brać udziału w rehabilitacji grupowej, która odbywa się w każdą środę w sali Szpitala na Winiarach. Tu, każdorazowo, w zajęciach bierze udział średnio 20 osób – mówi Janina Kurczewska skarbnik stowarzyszenia.

Chorzy na SM oraz ich rodziny mogą także korzystać z pikników integracyjnych, które Stowarzyszenie organizuje od kilku lat. Są one doskonałą okazją do tego, by się spotkać, porozmawiać, podzielić doświadczeniami. W tym roku Stowarzyszenie gościło w Sendeniu.

W III edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” przyznała Stowarzyszeniu SCLEROSIS MULTIPLEX kwotą 13 650 zł na projekt Rehabilitacja indywidualna i integracja osób chorych na SM. Pieniądze przeznaczone zostały na opłacenie honorarium terapeutów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 19 =

Post comment