Nabór w ramach projektu finansowanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” prowadzi Klub Sportowy Falcon. Klub w II edycji konkursu grantowego otrzymał grant w wysokości 13 000 zł. na realizację projektu „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń tanecznych, Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego 2008 oraz Turnieju Grand Prix Polski w tańcu sportowym”.

W ramach projektu, dzięki grantowi na trenerów tańca, do tej pory udało się zrealizować już szkolenie z zakresu tańców standardowych. Wzięło w nim udział prawie 70 par – mówi koordynator projektu i Prezes Klubu Tomasz Kadylak. Teraz trwają rozmowy z trenerami tańca latynoamerykańskiego i już pod koniec wakacji kurs ma ruszyć. Mogę dodać, że rozmawiamy z bardzo znanymi trenerami, między innymi ze znaną z „Tańca z Gwiazdami” jurorką Iwoną Pavlović- mówi Kadylak.

Chętni do nauki, o ile mają przynajmniej podstawowe wyczucie rytmu, mogą zgłaszać się do Klubu Sportowego „Falcon” w budynku Vectry na Otolińskiej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach II edycji konkursu grantowego wsparła Klub Sportowy Falcon kwotą 13 000 zł. Pieniądze przyznaliśmy na opłacenie trenerów tańca latynoamerykańskiego i standardowego w ramach projektu „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń tanecznych, Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego 2008 oraz Turnieju Grand Prix. Polski w tańcu sportowym”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − jedenaście =

Post comment