Ruszył kurs języka migowego – Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła projekt kwotą 10 tysięcy złotych.

Już wkrótce w Płocku osoby niesłyszące łatwiej będą mogły załatwić wszystkie swoje sprawy w bankach, urzędach, czy też na policji. Spotkają tam bowiem osoby znające język migowy. W piątek w Płocku dzięki dofinansowaniu Fundacji ruszył bowiem kurs języka migowego pod hasłem „ Naucz się z nami rozmawiać”.

Kurs zorganizowała Fundacja Marty Chojnowskiej „ Przerwij Ciszę”. Zajęcia poprowadzą instruktorzy z Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Weźmie w nich udział ponad 50 osób- urzędników, nauczycieli i kilku mundurowych. Wszyscy nauczą się ponad 300 znaków potrzebnych w podstawowej komunikacji. Zajęcia zakończy egzamin.

Fundacja Marty Chojnowskiej wzięła udział w II edycji konkursu grantowego zorganizowanego przez Fundację „ Fundusz Grantowy dla Płocka”. Projekt wpisał się w kilka obszarów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka:

– podwyższenie poziomu wykształcenia

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– podnoszenie jakości pomocy społecznej

– podnoszenie atrakcyjności społecznej Płocka

– prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Więcej wiadomości o kursie na www.przerwijcisze.org

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − trzy =

Post comment