Umowy podpisane i pierwsze pieniądze przelane! Oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektów z dogrywki w IV edycji konkursów grantowych.

W dogrywce w IV edycji konkursów grantowych Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” przeznaczyła prawie 70 tys. zł pięciu płockim organizacjom na realizację zgłoszonych projektów. Niektóre z nich już w dniu ogłoszenia wyników zostały wdrożone do realizacji.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego WINGS OF HOPE zamyka właśnie listę dzieci, które wezmą udział w terapii. Planowane jest zorganizowanie 23 spotkań indywidualnych dla potrzebujących dzieci. Na bieżąco odbywać się będą także spotkania z rodzicami – pierwsze z nich już w środę 3 listopada!

Zgodnie z planami MON – POL Płock uczestniczy już w rozgrywkach ligowych i odnosi całkiem niezłe wyniki, o których możemy się dowiedzieć z lokalnych mediów. Klub zarezerwował już sobie pensjonat w Zakopanem, gdzie planuje zorganizować obóz szkoleniowy. Będzie on jednocześnie aktywną formą wypoczynku i sposobem zagospodarowania wolnego czasu w ferie zimowe.

Podobnie ferie planuje kolejna organizacja – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS 21 Płock, który zorganizował już pierwszy turniej w ramach dofinansowanego projektu. Był to Ogólnopolski Miniturniej Koszykówki Dziewcząt Rocznik 1999. Przeprowadzone zostały już także wszystkie wymagane badania młodych sportowców.

Również w Fundacji Panaceum trwa organizacja pierwszych prac związanych z projektem. Jego inauguracja odbyła podczas VIII Dnia Przyjaznych Serc płockiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej. Uroczystość odbyła się 24 września pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka. Od 9 listopada w Centrum Osób Niepełnosprawnych rozpoczynają się „wtorki tematyczne”. Terapeuci i organizatorzy kończą ostatnie przygotowania do tego cyklu spotkań.

Na przyjęcie grantu nie zdecydowało się Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, które pierwotnie otrzymało od Fundacji 7 920 zł na projekt: „Jestem tak samo ważna jak inne mamy – zajęcia dla matek dzieci niepełnosprawnych”. Stowarzyszenie nie znalazło sponsora na sfinansowanie działań i ostatecznie odmówiło przyjęcia dotacji.

Dla przypomnienia lista dofinansowanych (i realizowanych projektów):
1. MUKS 21 Płock – Integracja przez sport – 24 460 zł;
2. Fundacja Panaceum – Artystyczno – Kulturalno – Rozrywkowe Płockie Centrum Osób
Niepełnosprawnych – 12 525 zł;
3. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego WINGS OF HOPE – Profilaktyka trudnych zachowań
dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w młodszym wieku szkolnym – 12 010 zł;
4. MON – POL Płock – Koszykarski Płock – 12 500 zł.

W IV edycji konkursów grantowych Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 298 758 zł realizację 27 projektów. Na budżet konkursu złożyły się darowizny Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz darowizna Złotego Darczyńcy Fundacji – Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 9 =

Post comment