Dziś ostatni dzień na składanie wniosków w ramach konkursu „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło”. Osobiście dokumenty można składać w biurze Fundacji do godz. 15.00. Istnieje też możliwość przesłania wniosku pocztą, w takim przypadku o jego ważności decyduje data stempla pocztowego.

Każdy wniosek powinien być złożony w dwóch egzemplarzach, w wersji pisemnej na płyccie i z jednym kompletem załączników.
Do 2 kwietnia do biura Fundacji wpłynęły 4. wnioski. Potencjalni beneficjenci zaoferowali zajęcia dla 375 dzieci.
Czekamy na kolejne projekty, do 12 maja wybierzemy te, które naszym zdaniem będą najbardziej atrakcyjne dla młodych płocczan.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedemnaście + siedem =

Post comment