Trwa realizacja kolejnego projektu w ramach IV edycji konkursów grantowych Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Prowadzi go debiutująca w gronie beneficjentów „Fundacja na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego WINGS OF HOPE”. Problem, z jakim się zmierza, jest również podejmowany po raz pierwszy w Płocku, choć większości bardzo dobrze znany – nadpobudliwość wśród dzieci, czyli ADHD.

„Fundacja WINGS OF HOPE”, realizuje projekt pt. „Profilaktyka trudnych zachowań dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w młodszym wieku szkolnym”. Organizacja na ten cel otrzymała grant w wysokości 12 tys. zł. Zdaniem organizatorów akcji, realizowany projekt jest pierwszym etapem podjętej inicjatywy przez Fundację. – Chciałabym, aby obecne działanie było tylko wstępem do dalszej pracy z tymi dziećmi i ich rodzicami. Marzy mi się kontynuacja projektu przez kolejne miesiące, a nawet lata, bo tyle czasu wymaga pełna terapia. Już teraz, w trakcie realizacji, poszukuję innych środków finansowych na ten cel – oby moje poszukiwania były owocne – podkreśla Małgorzata Dworakowska, prezes Fundacji.

W ramach projektu, wykwalifikowana kadra psychologiczno – pedagogiczna pracuje w czterech grupach z dziećmi. Odbywają się także specjalistyczne zajęcia integracji sensorycznej dla ośmiorga dzieci.

Całość projektu potrwa do maja tego roku i zakończy się majówkowym piknikiem zorganizowanym dla wszystkich rodzin biorących w nim udział.

– Pomoc dziecku nadruchliwemu wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska złożonego z domu rodzinnego, szkoły, zajęć ze specjalistami i innych oddziaływań, kompleksowo wspierających rodzinę w jej, czasem niełatwych, zmaganiach z dynamicznym i mało przewidywalnym towarzyszem rodziny – mówią realizatorzy projektu Fundacji WINGS OF HOPE. – Trzeba wielu miesięcy, a raczej lat, by wytrwałe i cierpliwe oddziaływania przyniosły widoczny owoc – dodają organizatorzy, podsumowując zainicjowany projekt.

Program „Profilaktyka trudnych zachowań dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w młodszym wieku szkolnym”, który potrwa pół roku jest wstępem do dalszych działań – zapewniają organizatorzy. Ich zdaniem potrzebny jest jeszcze mechanizm mogący pomóc stworzyć szerszy system pomocy dziecku nadpobudliwemu. W kolejnych etapach Fundacja chce zachęcić profesjonalistów i rodziców do podjęcia wspólnej pracy na rzecz oddziaływań kompleksowych. Bo, jak mówią realizatorzy projektu – Można, trzeba i warto powalczyć o dzieci, aby w przyszłości były dobrymi i mądrymi ludźmi!

Pomysłodawcy już planują następne projekty w celu kontynuacji rozpoczętej pracy i jej rozszerzenie. A że jest to rzecz bardzo potrzebna, świadczy o tym chęć udziału w terapii wyrażana zarówno przez rodziców jak i przez szkoły, z których pochodzą dzieci objęte projektem.

W IV edycji konkursu grantowego Fundacja ”Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 298 758 zł realizację 27 projektów. Na budżet konkursu złożyły się darowizny Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz darowizna Złotego Darczyńcy Fundacji Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − osiem =

Post comment