Celem projektu było stworzenie gry miejskiej (questu), w wersji papierowej i on-line (aplikacja ogólnopolska), dzięki której uczestnicy zapoznają się z historią pielgrzymki Jana Pawła II 30 lat temu do Płocka. Współrealizatorami projektu byli więźniowie Zakładu Karnego w Płocku.

W ramach projektu powstał również podcast z ciekawostkami dotyczącymi pobytu Jana Pawła II w Płocku i Jego wizyty w Zakładzie Karnym w Płocku Warsztaty podczas tworzenia gry miejskiej odbywały się formie on-line.

Projekt skierowany do więźniów ZK w Płocku – 14 os. oraz uczniów płockich szkół – ok. 3 tys. oraz innych osób korzystających z aplikacji – ok. 5000 os.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu „Śladami Jana Pawła II w Płocku” jest Stowarzyszenie na rzecz osób wykluczonych społecznie „Busola”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach X edycji konkursu grantowego.

Śladami Jana Pawła II po Płocku

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + osiem =

Post comment