W odpowiedzi na potrzebę uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, którzy trenują w szkolnych drużynach SKS i osiągają wybitne wyniki w sporcie Rada Rodziców przy LO im. Małachowskiego zakupiła m.in.: telewizor, kamery i laptop. Wykorzystanie najnowszych technologii umożliwi młodym sportowcom nagrywanie i tworzenie prezentacji z meczy oraz transmitowanie rozgrywek międzyszkolnych podczas przerw pomiędzy lekcjami. Zrealizowany projekt przyczyni się do propagowania i zachęcenia przyszłych sportowców do udziału w SKS oraz poszerzy wiedzę uczniów na temat odbywających się rozgrywek sportowych.

Projekt skierowany jest do uczniów LO im. Małachowskiego w Płocku oraz sportowców szkolnych drużyn SKS z terenu miasta Płocka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foudation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego”.

Sponsor konkursu:

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery × 2 =

Post comment