W dniach: 21.02.2023r., 22.02.2023r. oraz 28.02.2023 w siedzibie Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, odbyły się zamknięte spotkania dla Laureatów XI edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz Laureatów V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Podczas spotkań Justyna Pesta Prezes Zarządu Fundacji omówiła umowy, sprawozdania oraz przykładowe dokumenty. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się przykładowe dokumenty pokazujące powiązania pomiędzy budżetem z wniosku o dofinansowanie, harmonogramem działań projektowych, Załącznikiem B do Umowy oraz sprawozdaniem końcowym.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwanaście + 13 =

Post comment