SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2016 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Dokumenty zostały rownież pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2016 r.
Sprawozdanie merytoryczne 2016
Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2015 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 roku. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową Fundacji. Zarząd otrzymał absolutorium za 2015 r.
Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2014 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2014 r. zostało przygotowane przez zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. Oba dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów i Radę Programową.
Sprawozdanie merytoryczne 2014
Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2013 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2013 r. zostało przyjęte przez Radę Fundacji na spotkaniu w dniu 24 marca 2014 r. Rada podjęła decyzję w oparciu o pozytywne opinie Rady Fundatorów Fundacji oraz Radę Programową. Na tej podstawie również, Rada Fundacji udzieliła absolutorium obecnemu zarządowi Fundacji.
Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2012 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rada Fundacji przyjęła podczas posiedzenia, jakie odbyło się 25 marca 2013 r. Dokumenty zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundatorów oraz Radę Programową. Na tej podstawie Rada Fundacji udzieliła zarządowi absolutorium.
Sprawozdanie merytoryczne 2012
Sprawozdanie finansowe 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2011 roku
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w 2011 r. Rada Fundacji przyjęła podczas posiedzenia w dniu 23 marca 2012 roku Uchwałą Nr 3/2012. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe uzyskało pozytywną opinię Rady Fundacji oraz Rady Fundatorów stając się podstawą do udzielenia absolutorium zarządowi Fundacji.
Sprawozdanie merytoryczne 2011
Sprawozdanie finansowe 2011

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2010 roku
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji i Zarządu Fundacji w 2010 r. wraz z wykonaniem planu działań na 2010 rok, Rada Fundacji przyjęła na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 roku Uchwałą Nr 3/2011. Na tej podstawie udzieliła również absolutorium Zarządowi.
Sprawozdanie merytoryczne 2010
Sprawozdanie finansowe 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2009 roku
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2009 roku zostało przygotowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 23 marca 201 roku Uchwałą nr 3/2010.
Sprawozdanie finansowe 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2008 roku
Rada Fundacji przyjęła Uchwałe nr 2/2009 podczas wspólnego posiedzenia Rady i Zarządu w dn. 18 lutego 2009 r.
Sprawozdanie merytoryczne 2008
Sprawozdanie finansowe 2008

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × cztery =

Post comment