Cenne starodruki z Biblioteki im. Zielińskich w Płocku odzyskają świetność dzięki pieniądzom z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Renowacją starodruków zajmuje się Fundacja Odnowy Zabytków Płocka Imienia Bolesława Krzywoustego. Fundację w 2006 roku powołało Towarzystwo Naukowe Płockie. Jej celem jest przede wszystkim ratowanie i odnowa płockich zabytków, inicjowanie działań zapobiegających ich degradacji, upamiętnianie dziedzictwa narodowego. Program wpisuje się więc także w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka i cele Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

W II edycji konkursu grantowego Fundacja Odnowy Zabytków Imienia Bolesława Krzywoustego zaproponowała program „ Poszanowanie własnego dziedzictwa – edukacja regionalna jako dziedzictwo kulturowe w regionie”. W ramach programu zaplanowaliśmy konserwację starodruków: Cnapiusa „Thesaurus Polono-latino-graeca” z 1643 r., ks. Andrzeja Karpia „ Lutnia wdzięczno- brzmiąca” z 1646 r. i ks. Stefana od s. Woyciecha „Mistyczne miasto Boskie” z 1730 r. – mówi Dorota Dądzik Dyrektor Fundacji i koordynator projektu. Renowacją starodruków zajmuje się pracownia konserwatorska, zakończenie prac planowane jest na sierpień tego roku.

W ramach projektu Fundacja planuje zorganizować jesienią także Seminarium poświęcone ochronie zabytków Płocka i Ziemi Płockiej. Seminarium skierowane będzie przede wszystkim do uczniów płockich szkół ponadpodstawowych. Uczniowie podstawówek natomiast będą mogli wystartować w konkursie plastycznym „Zabytki Płocka- to historia twojego miasta”. Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu.

Na renowację starodruków w drugiej edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” przyznała grant w wysokości 4 400 zł. Fundacji Odnowy Zabytków Płocka Imienia Bolesława Krzywoustego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwadzieścia + szesnaście =

Post comment