Oni są Godni Naśladowania, ich największą nagrodą jest uśmiech i zadowolenie podopiecznych!

23 maja 2019, podczas uroczystej gali w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki ogłoszono laureatów XII edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Wśród zacnego grona nagrodzonych tytułem „Godni Naśladowania” w kategorii organizacji działających w sferze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień laureatem zostało Stowarzyszenie Wędka. Pozostałe dwa tytuły otrzymały:  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku „Szkoła pod Brzozami”. Nagroda „Godni Naśladowania” przyznawana jest przez Kapitułę, a konkurs organizuje Prezydent Miasta Płocka.

Szczególnie dumni jesteśmy, iż nagrodę „Godni Naśladowania” otrzymało Stowarzyszenie Wędka, które skupia pedagogów pracujących, wspierających i organizujących dzieciom zajęcia w ramach streetworkingu, wspólnego projektu Funduszu Grantowego dla Płocka i Stowarzyszenia Wędka.

Połączyła nas wspólna pasja do dbania i wspierania wszystkich mieszkańców Płocka. Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Wędka nie są nowicjuszami, zaczynali w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka w 2013 roku. Po upływie trzech lat postanowili się usamodzielnić i w lipcu 2016 roku powstało Stowarzyszenie Wędka, z którym nadal owocnie współpracujemy.

Podstawowym celem streetworkingu jest docieranie z profesjonalną pomocą do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wychowują się w rodzinach wykazujących nawarstwienie problemów społecznych i pozostają poza sferą oddziaływania instytucji pomocowych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych.

Praca pedagogów podwórkowych polega na tym, że idą po prostu tam, gdzie przebywają dzieci i wyciągają do nich „wędkę”. Streetworking jest jedyną i często niedocenianą formą pomocy dzieciom, które spędzają wolny czas na ulicy. Należy pamiętać, iż ulica nie jest bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży. Ulica jest często brutalna, bezwzględna, kierująca się swoimi prawami, gdzie dziecko dobre z natury musi walczyć o swoje przetrwanie. Przybiera ono często zachowania niebezpieczne.

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.”  Janusz Korczak

Podążając za myślą wielkiego pedagoga dziecięcego Janusza Korczaka, streetworkerzy wychodzą dzieciom i ich potrzebom naprzeciw, do niczego nie zmuszają, obserwują, bawią i uczą. Są drogowskazami, na których zawsze można polegać.

Dzieci z płockich ulic mają szansę spotkać takich pedagogów. Naszych streetworkerów można spotkać na pięciu płockich osiedlach, wytypowanych po konsultacjach z pracownikami służb mundurowych i pomocy społecznej. Nasi pedagodzy nie mają biurek, ani krzeseł, korzystają z trawników, boisk, parków, podwórek. Mają, za to, chęć do pracy, głowy pełne pomysłów, zapał i wyobraźnię. No i gry planszowe, skakanki, piłki, czyli to, czym można się bawić w przestrzeni miasta.

Nasza działalność w zakresie streetworkingu już wcześniej została doceniona przez kapitułę ekspertów i znalazła się w 2016 roku na liście wśród 51 inicjatyw „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Inicjatorem powstania listy było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem medialnym dziennik „Rzeczpospolita”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedem + czternaście =

Post comment