Piłka ręczna i ulica – to słowa klucze do nowego projektu, jaki w Płocku realizuje trzech partnerów: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” i Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock. Działania finansowane są w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” i potrwają do kwietnia 2016 r.

Główne założenie projektu to przede wszystkim opracowanie i przetestowanie modelu współpracy lokalnych klubów sportowych i organizacji pozarządowych na rzecz dzieci. Opracowaniem i upowszechnieniem wypracowanego modelu zajmie się lider partnerstwa- IRSiE, w Płocku działania przetestują i wdrożą partnerzy: Fundusz Grantowy i SPR. Fundusz odpowiada za zrekrutowanie streetworkerów i dzieci, Wisła Płock za organizację treningów piłki ręcznej.

Działaniami projektowymi obejmiemy 30 dzieci z Płocka w wieku 7-13 lat. Dzieci, pod opieką trzech streetworkerów, będą brały udział w zajęciach uspołeczniających, ale także dwa razy w tygodniu w treningach piłki ręcznej. W sumie, Wisła Płock zorganizuje 300 godz. treningów, a streetworkerzy poprowadzą 144 godziny zajęć. Zajęcia z pedagogami odbywać się będą przede wszystkim w przestrzeni miasta, ich celem będzie przekazanie społecznie akceptowalnych norm zachowań, ale także pokazanie podwórek jako miejsc, gdzie bezpiecznie i twórczo można spędzać wolny czas. Handball natomiast, nauczy dzieci rozładowywania emocji i agresji poprzez sport. Trenerzy duży nacisk położą na naukę zasad fair play, budowania więzi emocjonalnych z grupą, odpowiedzialności za swoją drużynę. Przewidzieliśmy również organizację miniturniejów, na które zapraszać będziemy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie.

Wypracowany w ramach projektu model współpracy klubu sportowego i organizacji pozarządowej w 2016 r. zostanie także przez Lidera projektu opisany w specjalnej publikacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − dziesięć =

Post comment