W związku z przekształceniem Gimnazjum nr 6 im. prof Władysława Szafera w Szkołę Podstawową nr 14 im. prof. Władysława Szafera niezbędny był zakup nowego sztandaru. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku ufundowała nowy sztandar z wizerunkiem patrona szkoły.

Projekt jest skierowany do całej społeczności szkolnej, do której co roku uczęszcza ok. 360 uczniów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foudation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego”.

Sponsor konkursu:

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dziesięć + 2 =

Post comment