Stowarzyszenie „De Facto” uroczyście podsumowało grant! Uroczystość odbyła się w sali kominkowej Hotelu Płock. Zgromadziła dzieci niewidome i słabo widzące z Płocka, ich rodziców i przedstawicieli szkół z terenu miasta, powiatu płockiego i sierpeckiego.

Dzięki programowi „DAISY- to w ogóle nie znaczy stokrotka”, który w II edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 9 800 zł. powstały tyflomapy i baza dzieci niewidomych i słabo widzących. Pozwoli ona nam w pełni monitorować sytuację naszych podopiecznych, trafiać z pomocą tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna- mówiła Renata Nych przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia. Tyflomapy natomiast, zebrane w specjalne teczki, już podczas uroczystości trafiły do dzieci, które pomocy potrzebują, a także do placówek oświatowych. W sumie powstało sześć tyflomap. Trzy dla dzieci niewidomych- z ogólną mapą Płocka, Pasażu Roguckiego, czyli okolic Szkoły Podstawowej Nr 3 i samej szkoły. Identyczne powstały dla dzieci słabo widzących, na nich wskazówkami mają być bardzo żywe kolory.

Podczas uroczystości z zebranymi swoimi przeżyciami z prawie 60-letniej pracy zawodowej z dziećmi dzieliła się także Cecylia Czartoryska- kierownik jedynego w Polsce Domu Dziecka Niewidomego. Dziecko niewidome jest takie samo jak każde inne dziecko, tyle tylko, że czasem ma trochę trudniej- mówiła Cecylia Czartoryska. Osiągnąć jednak może bardzo dużo, łącznie ze stopniami naukowymi . Ważne, by dostosować naukę do indywidualnych potrzeb i możliwości, i nie wyręczać dziecka w najprostszych czynnościach- mówiła podczas spotkania.

Spotkanie zakończyły warsztaty praktyczne z zakresu przetwarzania podręczników czarnodrukowych na brajla z wykorzystaniem sprzętu eletronicznego.

Finansowany przez Fundację „ Fundusz Grantowy dla Płocka” projekt „DAISY- to w ogóle nie znaczy stokrotka” był też dla Stowarzyszenia inspiracją do starania się w Ministerstwie Edukacji Narodowej o sprzęt potrzebny w kształceniu dzieci niewidomych. Działania zakończyły się sukcesem. Już wkrótce do kilku placówek oświatowych trafią między innymi wygrzewarki do tworzenia pomocy danych czy notatniki brajlowskie. Całość pozyskanego sprzętu to prawie 600 tysięcy złotych.

Na realizację projektu „ Daisy to w ogóle nie znaczy stokrotka” Fundacja „ Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach II edycji konkursu grantowego przyznała 9800 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dziesięć − sześć =

Post comment