Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych

Granty przyznawane będą w ramach:
VIII edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych i liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

W ramach VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych
organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

W ramach II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych
osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się m.in.: z młodzieży w wieku od 15 do 17 lat skupionej w nieformalnych grupach rówieśniczych wywodzących się z płockiej społeczności lokalnej,

Pula środków przeznaczonych na konkurs: 330.000 zł

300.000 zł

na dofinansowanie projektów VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

30.000 zł

na dofinansowanie projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

25.000 zł

w przypadku projektów VIII edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

5.000 zł w przypadku projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych
wymagany jest 10% wkład własny

Termin składania wniosków:

20 września 2016 r.

Sposób składania wniosków:

osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00

Ogłoszenie wyników konkursu:

najpóźniej do dn. 15 października 2016 r.

Okres realizacji projektów:

Od dn. 15.10.2016 r., maksymalnie do dn. 31.08.2017 r.

DOKUMENTACJE KONKURSOWE:

VIII edycji dla organizacji pozarządowych
II edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzynaście + pięć =

Post comment