Minął już czas rozliczeń ostatnich transz przyznanych w ramach II edycji konkursu grantowego. Swoje rozliczenie złożył więc także Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku.

W konkursie grantowym PZERiI otrzymał 11 600 zł. na realizację projektu „Kultura i organizacja wolnego czasu, integracja środowiska lokalnego”. W ramach projektu Fundacja dofinansowała warsztaty dla kaberetu „Układ Koleżeńskii”, a także wyjazdy na występy artystyczne.

Na warsztaty członkowie kabaretu wyjechali w kwietniu do Mielna. Grafik zajęć był bardzo napięty- tłumaczy koordynator projektu Hanna Sadecka. Codziennie ćwiczyliśmy po 6 godzin, trzy po śniadaniu i trzy po obiedzie. Efekt warsztatów to przygotowanie nowego programu kabaretowego „Emeryckie dylematy”, w którym połowa tekstów to utwory członków zespołu: Witolda Chojnackiego, Teresy Huczek, Ryszardy Kozłowskiej. Druga połowa to stare i sprawdzone skecze, które do dziś bawią- mówi Sadecka. Z nowym repertuarem „Układ koleżeński” wystapił już 9 kwietnia w Unieściu ( Pomorskie) dla osób przebywających na rehabilitacji. W tym roku, także dzięki dofinansowaniu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, kabaret występował też w Sokołowie Podlaskim na Przeglądzie Zespołów Emeryckich, na przeglądach i piknikach w Drobinie, Sierpcu i Żychlinie. W Płocku występowaliśmy podczas Pikniku Europejskiego na Starym Rynku, w Spółdzielczym Domu Kultury na Przeglądzie Zespołów Emeryckich i podczas Dnia Inwalidy- mówi liderka kabaretu. Z projektu skorzystali także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej, z którym emeryci współpracują i gdzie występują na piknikach i zabawach integracyjnych.

Kabaret „Układ Koleżeński” tworzy 20 osób. Ćwiczymy raz w tygodniu, w piątki- mówi Sadecka. Jesień i zima nie oznacza końca występów. Najbliższy- 18 listopada w Spóldzielczym Domu Kultury w Płocku podczas Dnia Seniora, 29 listopada zespół jedzie do Pacyny na Piknik Europejski.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku w II edycji konkursu grantowego kwotą 11 600 zł. na realizację projektu „ Kultura i organizacja wolnego czasu, integracja środowiska lokalnego”. W I edycji konkursu PZERiI otrzymał 20 760 zł. na projekt „Łączymy pokolenia”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − pięć =

Post comment