Takie założenie przyświeca projektowi „Terapia ruchem”, jaki w ramach VI edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” realizuje Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”. Udział w projekcie bierze 40 dzieci niepełnosprawnych i skala postępów, jakie zaobserwowaliśmy u nich przez dwa miesiące jego realizacji jest ogromna- mówi Marta Chojnowska, prezeska Fundacji „Przerwij Ciszę”. A to nie koniec, zajęcia sportowe odbywać się będą bowiem do końca sierpnia.

Fundacja „Przerwij Ciszę” w ramach konkursów grantowych do tej pory zapoczątkowała i przeprowadziła kilka edycji kursów języka migowego. W tej edycji złożyła jednak zupełnie inny projekt, skierowany do dzieci z wadą słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, schorzeniami neurologicznymi lub innymi niepełnosprawnościami. Przekonała nas, iż dla osób niepełnosprawnych ruch jest wręcz obowiązkiem, spełnia funkcję korekcyjną, stymulującą, poprawia sprawność i koordynację psychoruchową, dodatkowo aktywizuje i najzwyczajniej w świecie daje dzieciom ogromną radość. Po tych argumentach, Fundatorzy Fundacji postanowili przyznać dofinansowanie na realizację projektu.

Dzięki tej decyzji, od czerwca, 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 do 21 lat może korzystać z szeregu zajęć: indywidualnych korekcyjnych, lekkoatletycznych, gier i zabaw sportowych, a także grupowych zajęć z piłki nożnej i siatkówki. Zajęcia indywidualne odbywają się w siedzibie fundacji, grupowe natomiast w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym Zespołu Szkół przy Gradowskiego.

VI edycję konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
sfinansowała z darowizn PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
oraz grantu pozyskanego z Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 14 =

Post comment