To nowa inicjatywa Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” skierowana do organizacji pozarządowych z naszego miasta. Po raz pierwszy zapraszamy do udziału w konkursie grantowym na organizację wakacji dla dzieci i młodzieży spędzających ten czas w domu.

Na ciekawe projekty czekamy do 21 maja. Rozstrzygnięcie konkursu planujemy jeszcze przed wakacjami.

Czekamy przede wszystkim na zadania skierowane do jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży. Chcielibyśmy, by nasi beneficjenci nie ograniczali działań tylko do grup swoich członków bądź podopiecznych. Sfinansujemy działania cykliczne, które sprawią, że wakacje spędzone w Płocku będą ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne.

Maksymalna wysokość grantu to 15 000 zł. Jest to 80% wartości całego projektu, aplikujący powinni zabezpieczyć dodatkowe 20% budżetu. Organizator wakacji nie może także pobierać żadnych opłat od uczestników projektu.

W konkursie obowiązywać będą niemal identyczne druki, jak w ramach tradycyjnego konkursu grantowego. Wsłuchując się jednak w uwagi, jakie towarzyszą składaniu aplikacji, wprowadziliśmy też pewne ułatwienia. Załącznikiem do wniosku konkursowego może być nie tylko zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości finansowych, ale także oświadczenie organizacji. Dodatkowo, zainteresowani nie muszą już składać wniosków i załączników w zamkniętych kopertach. Dzięki temu w biurze Fundacji istnieje możliwość sprawdzenia, czy w aplikacji nie brakuje załączników, które spowodują formalne odrzucenie.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci wszelkie zaplanowane działania organizator imprezy będzie zobowiązany zgłosić także do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do składania wniosków!

Konkurs grantowy sfinansowany zostanie z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Druki do pobrania:

kryteria konkursowe
wniosek o grant
raport końcowy

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 13 =

Post comment