Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza wyniki I edycji konkursu grantowego.

Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Programowej oraz Rady Fundacji podjął decyzję o przyznaniu 26 spośród 52 wnioskującym organizacjom pozarządowym dofinansowanie na realizację projektów wpisujących się w obszary tematyczne działalności Fundacji oraz Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

Proces oceny wniosków:
Wszystkie wnioski, wstępnie zostały zaopiniowane pod względem formalnym przez pracownika Fundacji. Wnioski spełniające wymogi formalne konkursu zostały przekazane do zaopiniowania Radzie Programowej.Członkowie Rady Programowej ocenili wnioski pod względem merytorycznym na posiedzeniu, które odbyło się 17 sierpnia 2006 r.
Następnie zaopiniowane przez Radę Programową wnioski, zostały przekazane Radzie Fundacji, która na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2006 r. przedstawiła własne oceny i opinie na temat poszczególnych wniosków.

Ostateczną decyzję o wynikach I edycji konkursu grantowego podjął Zarząd Fundacji, w drodze uchwały, w dniu 1 września 2006 r. na podstawie opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.

Dofinansowanie otrzymało 26 organizacji pozarządowych na łączną kwotą 596 653 zł.

Wyniki – pobierz plik w formacie .pdf

Anna Grzegorzewska
Prezes Zarządu Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka”

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 10 =

Post comment