Serdecznie zapraszamy na wystawę i sesję naukową „Prof. Władysław Smoleński (1851-1926) Darczyńca Towarzystwa Naukowego Płockiego”. Sesją Towarzystwo zakończy realizację projektu finansowanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” w VI edycji konkursu grantowego, a podczas wystawy pokaże jego efekty. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 stycznia w siedzibie Towarzystwa. Rozpocznie o godz. 17.00.

Profesor Władysław Smoleński (1851-1926) to jeden z największych darczyńców Biblioteki im. Zielińskich w Płocku. Jego archiwum i księgozbiór należą do grona najcenniejszych w kolekcji. To 161 jednostek, zawierających głównie rękopisy prac historycznych, materiały warsztatowe i źródłowe do prac badawczych, materiały działalności zawodowej i społecznej, dokumenty osobiste, fotografie i liczną korespondencję z lat 1887-1925. By księgozbiór mógł służyć kolejnym pokoleniom, współcześni muszą go zabezpieczyć przed zniszczeniem, chociażby z powodu upływającego czasu. Dlatego też księgi poddaje się zabiegom konserwatorskim, które obejmują m.in. dezynfekcję (ewentualnie dezynsekcję), czyszczenie kart na sucho, mycie, naprawę (sklejenie przedarć, uzupełnienie ubytków, wzmacnianie), naprawę oprawy (czyszczenie, uzupełnienie ubytków, prasowanie i szycie). Każda z pozycji posiada dodatkowo obowiązkową dokumentację konserwatorską z opisem stanu pierwotnego oraz wykonanych prac. W ramach projektu finansowanego przez Fundację w VI edycji konkursu, TNP odrestaurowało 10 archiwaliów. Efekty prac konserwatorskich obejrzymy na specjalnej wystawie, która czynna będzie do końca lutego. Podczas sesji natomiast, dowiemy się kim był prof. Smoleński oraz jak cenna jest wartość przekazanego Bibliotece archiwum.

Zabiegi konserwatorskie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich w Płocku Fundacja wspierała już kilkukrotnie, w różnych edycjach konkursów. Dzięki dotacjom przekazanym Fundacji przez Fundatorów: PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz pieniądzom pozyskanym z Levi Strauss Foundation, udało się odrestaurować wiele cennych starodruków nawet z XVII w. Dwukrotnie także, dzięki wsparciu Fundacji, Towarzystwo Naukowe Płockie prowadziło zabiegi związane z digitalizacją swojego księgozbioru.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzynaście − 8 =

Post comment