Projekt Z TUMSKIEGO WZGÓRZA SPOGLĄDAM NA WISŁĘ, KRÓLOWĄ POLSKICH RZEK to inicjatywa lokalna z okazji obchodzonego w 2017 roku – Roku Rzeki Wisły. Działania projektu skoncentrowane były na podkreśleniu udziału Wisły w dziedzictwie kulturowym Płocka. W projekcie udział wzięło prawie 1000 osób. Odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas, których przedstawiono zapomniane historie i zwyczaje z terenów rzecznych oraz rola Wisły w rozwoju m. Płocka, zbiór ważnych, historycznych informacji. Podczas warsztatów uczestnicy poznali walory turystyczne, historyczne, krajobrazowe i kulturowe Wisły.
W projekcie przeprowadzono również konkurs fotograficzny, którego efekty zaprezentowano w publikacji pn. „Spacer z widokiem na Wisłę” oraz happening połączony z rejsami statkiem po Wiśle dla grup szkolnych, połączony z obserwacją przez lornetkę bogatych zjawisk przyrodniczo-krajobrazowych na Wiśle, źródeł zagrożeń.
Projekt został zrealizowany przez Fundację Fundusz Lokalny „Młodzi Razem” w ramach VIII edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych.

Bez tytułu
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × jeden =

Post comment