Projekt Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa biblioteki im. Zielińskich w Płocku dotyczy ochrony dziedzictwa narodowego zgromadzonego w Płockim Towarzystwie Naukowym im. Zielińskich. Towarzystwo Naukowe Płockie, świadome najwyższej wartości i atrakcyjności starodruków zgromadzonego w Bibliotece im. Zielińskich, mierzy się z problemem ochrony, a jednocześnie jak najszerszego upowszechniania tych wyjątkowych zbiorów. Czyni to na drodze ich systematycznej konserwacji i digitalizacji. Digitalizacja jest metodą, która umożliwia tworzenie cyfrowych kopii obiektów, a następnie udostępnianie ich czytelnikom szczególnie przez internet.

W ramach zadania przeprowadzono konserwację 4 wol. starodruków z XVI wieku:

1. XVI,69 Sokołowski St., De vere et falsae Ecclesiae… Cracoviae 1583

2. XVI,74 Statuta provincie Gnesnensis antiqua… Kraków 1527

3. XVI,76 Grodzicki St., O czyscu kazanie wtóre… Wilno ok. 1593

4. XVI,87 Stanów Królestwa Polskiego… Kraków 1587

Przeprowadzono także digitalizację (cyfrową konwersję) 7 starych druków wydanych w XVI wieku (1 komplet w sumie 1276 stron):

1. XVI,69 Sokołowski St., De vere et falsae Ecclesiae… Cracoviae 1583

2. XVI,70 Karnowski St., Messiasz albo kazania o upadku… Poznań 1597

3. XVI,73 Warszewicki K., De optimo statu libertatis… Kraków 1598

4. XVI,74 Statua provincie Gnesnensis antiqua… Kraków 1527

5. XVI,76 Grodzicki St., O czyscu kazanie wtóre… Wilno ok. 1593

6. XVI,87 Stanów Królestwa Polskiego… Kraków 1587

7. XVI,90 Miechowita M., Tractatus de duabus… Kraków 1517

Zdigitalizowane starodruki upowszechniono w internecie na stronie Płocka Biblioteka Cyfrowa (http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra/collectiondescription?dirids=8) w dziale „Dziedzictwo kulturowe”. Strona jest prowadzona przez TNP i należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeany. Zbiór ten udostępniono w bazie obiektów w czytelni multimedialnej Biblioteki im. Zielińskich.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu ”Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa Biblioteki im. Zielińskich” jest Towarzystwo Naukowe Płockie. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach IX edycji konkursu grantowego.

Więcej informacji:

http://www.tnp.org.pl/

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery × dwa =

Post comment