Listy zamknęły już: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, AZS PWSZ Jutrzenka Płock i Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock. Przez całe wakacje zaprasza jednak – bez rekrutacji- Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek na zajęcia do filii Książnicy Płockiej.

Na dzieci chętne na zajęcia sportowe i taneczne zaprasza natomiast nadal Parafialny Klub Sportowy „Benedykt”. Tu rekrutacja prowadzona jest przez parafię św. Benedykta na Radziwiu.

Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zainicjowała w 2012 r. Budżet konkursu sfinansowany został z darowizn PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 9 =

Post comment