Zasłużone wakacje po ciężkiej rocznej pracy rozpoczęli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku. W czerwcu zakończyli program profilaktyczny „Zdrowe starzenie się” i właśnie rozliczyli się z finansów z Fundacją „Fundusz Grantowy dla Płocka”, dzięki której program mógł się odbyć. Fundacja Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku w II edycji konkursu grantowego wsparła kwotą 7 595 zł.

W ramach programu „Zdrowe starzenie się” od lutego do czerwca w Płocku słuchacze Uniwersytetu mogli wziąć udział w wykładach profilaktycznych i zajęciach rehabilitacyjnych. Do prowadzenia wykładów udało nam się zaprosić specjalistów z zakresu geriatrii, onkologii, urologii, rehabilitacji, dietetyki, okulistyki, kardiologii i ortopedii – mówi koordynator programu Maria Nagórka. Dużą popularnością cieszył się także wykład z zakresu usprawniania pamięci i czynników determinujących zdrowie psychiczne seniorów, który poprowadził psycholog. Wszystkie wykłady odbywały się w salach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, a zajęcia praktyczne z rehabilitantami w salach Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. W trzech grupach systematycznie raz w tygodniu ćwiczyło w sumie 60 osób z dolegliwościami narządów ruchu.

Wykłady i zajęcia pozwoliły nam zdobyć wiedzę z zakresu właściwego odżywiania się, radzenia sobie z problemami psychicznymi, ale też nauczyły jak zapobiegać niektórym chorobom, które dotykają seniorów- mówi Maria Nagórka. Słuchacze byli zachęcani do rzucenia nałogu palenia papierosów, a także uczestniczenia w licznych, bezpłatnych programach profilaktycznych.

Na koniec zajęć seniorzy wypełnili specjalną ankietę i na jej podstawie można stwierdzić, że kontynuowanie projektu jest potrzebne- mówi Maria Nagórka. Przede wszystkim w zakresie walki z otyłością, walki z nadciśnieniem, cukrzycą. Na pewno też nie zabrakłoby chętnych na kolejną turę ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Teraz jednak zasłużone wakacje….

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach II edycji konkursu grantowego kwotą 7 595 zł na realizację programu „Zdrowe starzenie się”. Pieniądze przyznaliśmy na opłacenie lekarzy- specjalistów, rehabilitantów i wynajem sali na ćwiczenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 6 =

Post comment