Na kolejne spotkanie w ramach projektu „Razem, aktywnie i z Kulturą” zaprasza płocki oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Krzysztof Varga spotka się z czytelnikami w czwartek, 12 grudnia, w Książnicy Płockiej. Spotkanie autorskie będzie połączone z promocją książki „Trociny”. Rozpocznie się o godz. 18.00.

Główny cel projektu, jaki w ramach VI edycji konkursu grantowego realizuje płocki oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekononomicznemu poprzez szeroki i aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych. Dlatego też Stowarzyszenie zaoferowało możliwość bezpłatnego udziału w wielu spotkaniach, jakie związane były przede wszystkim z promocją czytelnictwa. Zorganizowano spotkania autorskie z Elżbietą Dzikowską czy Andrzejem Stasiukiem. Każde z nich poprzedzone było warsztatami, jakie przygotować miały odbiorców projektu- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym- do pełnego udziału w spotkaniu z literatami. Stowarzyszenie odwiedziło więc noclegownię dla kobiet z dziećmi, seniorów na Podolszycach Północ czy Klub Profilaktyki Środowieskowej „Skarpiak”. W najbliższy czwartek zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Vargą, które również poprzedzą warsztaty. Dziś w południe w Książnicy aktor Mariusz Pogonowski spotka się z pacjentami Dziennego Odddziału Psychiatrycznego Szpitala św. Trójcy i poprowadzi rozmowę wokół tematu ” Ojczyzna”.
W ramach projektu, w styczniu Stowarzyszenie zaprosi także na warsztaty esperanto oraz przygotowujące do spotkania z Marcinem Mellerem.

Projekt realizowany jest w ramach VI edycji konkursu grantowego dzięki dofinansowaniu PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + osiemnaście =

Post comment