Federacja MAZOWIA wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Centrum Pro
Bono zapraszają na V Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. MFIP
odbędzie się 18 września 2008 w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie
Fundacji im. Stefana Batorego (Sala konferencyjna im. Jerzego
Turowicza), ul. Sapieżyńska 10a, 00 — 215 Warszawa. Udział w Forum
jest bezpłatny.

W czasie Forum będzie można wziąć udział w jednej z trzech sesji tematycznych:

– Postawmy na jakość – standardy ewaluacji w organizacjach pozarządowych
– Planowanie projektu wrażliwe na płeć
– Ochrona danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych

Mazowieckie Forum jest jednym z wydarzeń Tygodnia Obywatelskiego organizowanego w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. http://ofip.org.pl/

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia w postaci wypełnionych formularzy przyjmuje Katarzyna Leśko z biura Federacji MAZOWIA
k.lesko@mazowia.engo.pl, tel/fax 022 652 22 66

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest realizowane w ramach projektu „Silny sektor pozarządowy na Mazowszu – rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych oraz monitorowanie działań administracji samorządowej”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × jeden =

Post comment