Z dniem 1 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji Rada Fundacji powołała na to stanowisko Marzenę Kapuścińską. Obecny skład Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” uzupełniają członkowie Zarządu, którymi są Monika Maron-Kozicińska powołana do Zarządu z dniem 15 maja tego roku oraz Arkadiusz Ciesielski pełniący tą funkcje od kwietnia 2008 roku.

Marzena Kapuścińska
Z wykształcenia europeista i specjalista ZZL, trener oraz coach. W latach 2006-2011 związana z siecią Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej oraz Eurodesk. W latach 2007-2014 pracownik Regionalnego Ośrodka EFS w Płocku, najpierw jako specjalista ds. informacji i promocji, później jako doradca i trener kluczowy oraz animator. Pasjonują ją innowacje społeczne, w szczególności w zakresie polityki edukacyjne oraz polityki rynku pracy, a także partnerstwa międzysektorowe oraz społeczna wartość dodana sektora pozarządowego.

Poza tym charakteryzuje się dużą wrażliwością społeczną na problemy związane z funkcjonowaniem człowieka w środowisku lokalnym. Autorka artykułów i publikacji z różnych dziedzin życia codziennego, m.in. prowadzenia domowego budżetu oraz stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w III sektorze. Prywatnie mama 5-letniej Marceliny oraz eksperymentator kulinarny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa × 1 =

Post comment