Dziękujemy Fundacji ORLEN!

Czas pandemii koronawirusa oraz zmiana funkcjonowania, również w zakresie nauczania, przyniosły potrzebę zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, jakimi niewątpliwie były lekcje on-line.

Dzięki środkom pozyskanym od Fundacji Orlen zakupiliśmy 3 laptopy marki LENOVO, które pomogą naszym podopiecznym ze streetworkingu realizować naukę w trybie zdalnym oraz rozwijać kompetencje w zakresie nabywania praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych.

Zadanie sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

szesnaście + 16 =

Post comment