Rada Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” powołała nowego Prezesa Zarządu.
Decyzję podjęto po wnikliwej analizie wniosków rekrutacyjnych i rozmowach z kandydatami spełniającymi wymagania i oczekiwania władz statutowych.

Decyzją członków Rady Fundacji na stanowisko Prezesa powołano Justynę Chrobot, która zastąpiła na tym stanowisku Marzenę Kapuścińską, pełniącą swoją funkcję od lipca 2015 roku. Dotychczasowa Prezes rozstała się z Fundacją z powodu wygaśnięcia kadencji oraz podjęcia nowych wyzwań zawodowych.

Nowo powołana Prezes Zarządu pracowała dotychczas w Fundacji od kwietnia 2019r. na stanowisku Koordynatora. Odpowiadała m.in. za koordynację działań wizerunkowych, promocyjnych i eventowych, planowanie i organizację akcji informacyjno-promocyjno- edukacyjnych, monitoring oraz
wsparcie komunikacji marek Fundacji w wydarzeniach społecznych, a także za realizację zadań administracyjnych i procesowych związanych z zarządzaniem projektami, weryfikacją i rozliczaniem.

Na nową trzyletnią kadencję powołano także dwóch członków Zarządu, którzy zajmowali dotychczasowe stanowiska. Urząd Miasta Płocka reprezentuje Monika Maron, natomiast przedstawicielem z ramienia PKN ORLEN jest Arkadiusz Ciesielski.

Skład Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” od 1 kwietnia 2020r.:
Prezes Zarządu – Justyna Chrobot
Członek Zarządu – Monika Maron
Członek Zarządu – Arkadiusz Ciesielski

Zgodnie ze statutem Fundacji kadencja Zarządu jest łączna i trwa trzy lata, a każdy członek Zarządu może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję. Zarząd, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Pierwszy Zarząd został powołany w 2005 roku przez Fundatorów i założycieli, którymi są PKN ORLEN S.A., Miasto Płock oraz Basell ORLEN Polyolefins.
Organami Fundacji są: Rada Fundatorów, Rada Fundacji, Zarząd oraz Rada Programowa.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa × 3 =

Post comment